SOLO EMPRESARIAL EN GALICIA

Descarga de información

Seleccione a provincia Seleccione a localidade

Bases do concurso de venda de solo empresarial do IGVS Xermade (IGVS)

Bases do concurso dos parques de Mos, Ponte Caldelas, Santiago e Arteixo

 />
 />

MÁIS INFORMACIÓN NAS OFICINAS DE XESTUR:

Santiago de Compostela
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

981 54 19 49
981 15 14 64
982 88 92 60
988 51 15 74
986 26 64 77